genkyu-san
“When you wish to change yourself and start anew, you are already good as new.”© Nino
просто потому что оно должно быть здесь в этот день!~


@темы: sakurai sho, ohno satoshi, ninomiya kazunari, matsumoto jun, aiba masaki